11.19.2007

Matt Fisher and Ted Hammock at The Courtyard Bar. Novemver 17th 2007

11.12.2007

The Sky Band at La Kueva 2.0 November 8th 200711.05.2007

Easy Does It At The Courtyard Bar. November 3rd 2007
Ancient Soul at La Kueva 2.0 November 2nd 2007